Olomouc Region in Brussels
homebarrakontaktybarraenglish
The navigationmisenewslettermédiadokumentyodkazyudálosti
Olomouc un Brusselsviews of EU
Olomoucký kraj v Bruselu je stálým
zastoupením Olomouckého kraje při
Evropské unii. Kancelář byla oficiálně
inaugurována v březnu roku 2006 s cílem
upevnit pozici kraje a místních subjektů
v Evropě. Neustálým dialogem s evropskými
institucemi a dalšími partnerskými regiony,
Olomoucký kraj plně profituje
z členství České republiky v EU.
Zastoupení poskytuje úplné informace
o hlavních tématech týkajících se
dnešní i budoucí Evropské Unie. Olomoucký kraj v Bruselu pravidelně
vydává zpravodaj, aby informoval
kraj o nejnovějších událostech
změnách jdoucí z EU. Zveřejňuje také strategické dokumenty, technické zprávy a studie.
12. února 2010 Setkání partnerů projektu V4 „Sousedé.Přátelé.Rodina.“ k uzavření projektových aktivit a administrativních procedur >>
11. února 2010 Šest regionů Evropské unie bylo oceněno za své iniciativy v rámci propagace podnikání >>
10. února 2010 Poprvé v historii byla zvolena do funkce předsedy Výboru regionů žena >>
home